image banner
Thông báo niêm yết công khai danh sách người khuyết tật tháng 1 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 06/TB-UBND
Ngày ban hành 11/01/2024
Ngày hiệu lực 11/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo niêm yết công khai danh sách người khuyết tật tháng 1 năm 2024
Hình thức văn bản VB Công Khai
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hoài
Tài liệu đính kèm thong-bao-niem-yet-cong-khai-nguoi-khuyet-tat-nam-thang-1-nam-2024.pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/