image banner
Mặt trận và các đoàn thể
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Phan Thị Hồng Diễm
Chức danh:Chủ tịch UBMTTQVN
Điện thoại:0978235044
Email:phanthihongdiem@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nguyễn Đình Cường
Chức danh:Chủ tịch Hội Nông dân
Điện thoại:0385834590
Email:nguyendinhcuong@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Nguyễn Thị Thu Hà
Chức danh:Chủ tịch Hội LHPN
Điện thoại:0912881690
Email:nguyenthithuha78@phuyen.gov.vn
4anh dai dien
Nguyễn Văn Nghịch
Chức danh:Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Điện thoại:0977427810
Email:nguyenvannghich@phuyen.gov.vn
5anh dai dien
Phạm Thị Hồng Mây
Chức danh:Bí thư xã Đoàn
Điện thoại:0383210996
Email:phamthihongmay@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/