image banner
Hội đồng nhân dân
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nguyễn Thanh Cường
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0944973630
Email:nguyenthanhcuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/