image banner
Đảng ủy
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Nay Y Sơn
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0852116921
Email:nayyson@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Hồ Thị Thu Sa
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0912543445
Email:hothithusa@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Trần Thanh Đạt
Chức danh:Văn phòng Đảng ủy
Điện thoại:0914045427
Email:tranthanhdat@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/