image banner
Phương án Cho thuê đất công ích (đất 5%) trên địa bàn xã Đức Bình Đông
Số ký hiệu văn bản 01/PA-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Phương án Cho thuê đất công ích (đất 5%) trên địa bàn xã Đức Bình Đông
Hình thức văn bản VB Công Khai
Lĩnh vực Kế Hoạch
Người ký duyệt 15/1/2024
Tài liệu đính kèm phuong-an-cho-thue-dat-cong-ich-5-do-xa-quan-ly.pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/