image banner
Thông báo bảng giá thuê đất công ích và đất 5% do UBND xã quản lý.
Số ký hiệu văn bản 30/TB-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo bảng giá thuê đất công ích và đất 5% do UBND xã quản lý.
Hình thức văn bản VB Công Khai
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Hoài
Tài liệu đính kèm 10.-thong-bao-bang-gia-thue-dat-cong-ich-dat-5-do-ubnd-xa-quan-ly..pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/