image banner
Thông báo bảng giá thuê đất công ích đất 5% do UBND xã quản lý năm 2024
Số ký hiệu văn bản Số 30/TB-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung Thông báo bảng giá thuê đất công ích đất 5% do UBND xã quản lý năm 2024
Hình thức văn bản VB Công Khai
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt 21/2/2024
Tài liệu đính kèm thong-bao-bang-gia-thue-dat-cong-ich-dat-5-do-ubnd-xa-quan-ly-nam-2024.pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/