image banner
Thông báo niêm yết công khai về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên trên địa bàn xã Đức Bình Đông.
Số ký hiệu văn bản 72/TB-UBND
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 29/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo niêm yết công khai về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên trên địa bàn xã Đức Bình Đông.
Hình thức văn bản VB Công Khai
Lĩnh vực Công Văn
Người ký duyệt Lê Văn Sang
Tài liệu đính kèm 12. Thông báo niêm yết công khai về việc lấy ý kiến tổ chức- cá nhân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đấtpdf
13. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030pdf
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/