image banner
HỘI NGHỊ BÁO CÁO THỜI SỰ QUÝ IV NĂM 2023

    Chiều ngày 05/1/2024, tại hội trường ubnd xã tổ chức hội nghị báo cáo thời sự quý IV năm 2023.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đ/c Nay Y Sơn báo cáo những nội dung trọng tâm, điểm mới và nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tình hình thời sự trong nước và quốc tế trong năm 2023, tư tưởng của cán bộ, đảng viên…

    Hội nghị thông tin thời sự đã cung cấp kịp thời thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, định hướng dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và tình hình thế giới; đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch.

anh tin bai

 

anh tin bai
VÕ THỊ LANH
Tin mới
Video sự kiện
  • Giới Thiệu Sông Hinh
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/