image banner
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023)
🇻🇳 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2023). 🇻🇳
     Trải qua 93 năm, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân liên tục đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng.
 
     Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/08) luôn mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.
 
      Công tác Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình thế giới; phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; tổ chức nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; đánh giá, dự báo xu thế phát triển của tình hình các mặt để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục linh hoạt, phù hợp nên đã góp phần tạo sự nhất trí cao về tư tưởng, quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước để đánh thắng các âm mưu, hành động xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
     Trải qua lịch sử 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan chuyên trách làm Công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử của sự nghiệp cách mạng.
 
    Đội ngũ những người làm Công tác Tuyên giáo và Công tác Tuyên giáo luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự trưởng thành và phát triển của Đảng. Các cấp ủy đảng đã tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công tác Tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
anh tin bai
Tin mới
Video sự kiện
  • Giới Thiệu Sông Hinh
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Đức Bình Đông
Địa chỉ: Thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 
Fax: 
Email: ducbinhdong.songhinh@phuyen.gov.vn
Website: https://ducbinhdong.songhinh.phuyen.gov.vn/